Nội dung đang nhận được ...
  • Thông báo : Chọn sự kiện muốn đăng ký, sau khi hoàn tác lệnh đăng ký chuyên viên sẽ xét duyệt trong vòng 2 giờ. Vui lòng chọn mục Kiểm tra tiến độ để kiểm tra.
Hoạt Động Khuyến Mãi
Chủ đề ứng dụng:
{{currentItem.title}} xem chi tiết
Tên đăng nhập:
{{attrItem}}:
Kiểm tra tiến độ
Tên đăng nhập:
Chọn mục tìm kiếm:
Kiểm tra kết quả
Tài khoản đăng nhập Thời gian đăng ký Trạng thái đăng ký Kiểm tra phản hồi
Không có dữ liệu!
{{item.user_name}}
{{item.apply_time}}
Được kiểm duyệt
Xổ số trả tiền
Bác bỏ
Đang xem xét
Ứng dụng thành công
Bấm để xem
Dạ, tài khoản anh/chị chưa đủ điều kiện nhận thưởng ạ !
Dạ, tài khoản anh/chị chưa đủ điều kiện nhận thưởng ạ !
{{item.check_desc}}


Yêu cầu đóng